Thursday, July 14, 2005

మూడు, నాలుగు తరగతుల ఇంగ్లీషు పుస్తకాలు

ఇవి కొంచెం బాగానే గుర్తున్నాయి. ఏది ఏ క్లాసో మాత్రం సరిగా గుర్తులేదు, కొన్ని తప్ప:

* ఒక fake school teacher ఉంటాడు. వాడికి చదువు రాకపోయినా స్కూలు పెడతాడు. ఒకామె ఏదో letter తెచ్చి చదివిపెట్టమంటే ఆమె భర్త చనిపోయాడు అన్నట్లు చెప్తాడు ఆమెకి. విషయం అది కాదని తెలిసినతర్వాత వాడిని కొట్టడమో ఏదో చేస్తారు.

* పర్షియాలో ఒక కార్పెట్స్ నేసేవాడికి నలుగురు కొడుకులు. వాళ్లందరూ కలిసి మంచి కార్పెట్స్ నేస్తుంటారుగానీ తగాదాలొచ్చి విడిపోతారు. వారి రాకుమార్తె పెళ్లికి ఏదో contest పెడతారు బెస్ట్ కార్పెట్ కోసం. వాళ్ల నాన్న అప్పుడు, పుల్లల్ని తెచ్చి విరవమంటాడు వీళ్లని. ఒక్కో పుల్లనీ వాళ్లు easy గా విరిచేస్తారు. అప్పుడు ఆయన వాటినే కట్టగా కట్టి విరవమంటాడు. వీళ్లకి విషయం అర్థమై కలిసి పనిచేసి contest లో గెలుస్తారు.

* త్యాగరాజు గురించి ఒక పాఠం ఉండేది.

* అల్లావుద్దీన్ మీద రెండు పార్ట్స్ తో ఒక పాఠం ఉండేది.

* జీసస్ మీద ఒక పాఠంలో ఆయన చుట్టూ చాలా జనం ఉండి వాళ్లకి food సరిపోకపోతే మిరకిల్ చేసి అందరికీ సరిపోయేలా సృష్టిస్తాడు.

* మూడులోనో, నాలుగులోనో ఇది ఆఖరి పాఠాల్లో ఒకటి. ఇదికూడా సాహసబాలిక టైప్ పాఠం. ఒక రోడ్ లో చాలా స్పీడ్ తో ఒక లారీ వస్తుంటే ఒక పిల్లవాడు ఎవరినో రక్షిస్తాడు.

* గలివర్ గురించి కూడా నాలుగులోనేమో రెండు పార్ట్స్ తో ఒక పాఠం ఉండేది.

* amma అనే పేరుతో ఒకపాప వాళ్లింట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక చిరుతపులి వాళ్లింట్లోకి వస్తుంది. ఆ పాఠమంతా పులినుంచి ఆ పిల్ల ఇంట్లోనే ఉండి తప్పించుకోవటమే. ఆఖర్లో వాళ్ల నాన్నవచ్చి దాన్ని తుపాకీతో కాల్చేస్తాడు. ఇది కచ్చితంగా నాలుగులోదే. ఐదుకి తిరుపతినుంచి నెల్లూరికి వెళ్తే అక్కడ విశ్వభారతి హైస్కూల్లో (madras bus stand, trunk road, any one?) "entrance test" పెట్టి ఈ పాఠం summary రాయమన్నారు.

* నాలుగులోనేననుకుంటా ఇంకో రెండు పార్ట్స్ ఉండే పాఠముండేది. Elisha అనొకడూ, Efim అనొకడూ ఉంటారు. వాళ్లు జెరూసలెం వెళ్దామని కలిసి బయలుదేరుతారు. ఒకడు దార్లో నీళ్లకోసమని ఒకింట్లో ఆగి వాళ్ల దీనస్థితిచూసి వాళ్లకి సహాయంచేస్తూ ఉండిపోయి, డబ్బంతా అయిపోతే ఇక జెరూసలెంకి వెళ్లకుండా వెనక్కొచ్చేస్తాడు. ఇంకొకడు మాత్రం జెరూసలెం చేరుతాడుగానీ అక్కడ వాడికి ఎక్కడచూసినా Elisha నే కనిపిస్తాడు అతనక్కడ నిజంగా లేకపోయినా.

* ఒక గ్రామంలో రాత్రిపూట దొంగలు పడతారు. ఒక పిల్లవాడు వాళ్లని ఎదుర్కునేందుకు ఆ ఊరివాళ్లకి బాగా సహాయం చేస్తాడు. Bricks అవీ విసురుతాడు ఆ చీకట్లో. కానీ ఇది ఐదులోదేమోనని చిన్న అనుమానం.

Corrections? Additions? Suggestions?

విజయ్ - తిరుపతి

6 comments:

aditya said...

Hmm..sarigga gurtu ledu.
Edo oka class lo 'nijaayithi' ane paatham undedaa ?

V G said...

పేరు లీలగా గుర్తున్నట్లుంది. థీమ్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందా?

Seetha said...

Gulliver's Travels aarava tharagathi lo paatam, naalugu loodi kaadu.

Sammelan said...

నిజమే. 6th లో Gulliver మీద రెండు lessons వచ్చిన తర్వాత సంవత్సరంలోనే Gulliver's travels Non-detailed text ఉండేది.

6th లో Non-detailed text Trojan War. అద్భుతంగా ఉండేది. Should write an entry reg non-detailed text books as well.

Vijay

Peruri Manohar said...

Seetha gaaru Gulliver travels English medium ki 4th class lo undhandi

Peruri Manohar said...

Seetha gaaru Gulliver travels English medium ki 4th class lo undhandi